Voorwaarden

In deze overeenkomst vindt u de afspraken die we met u willen maken bij het huren van een of meerdere lokalen. Deze overeenkomst kan alleen maar geldig zijn als ze ondertekend wordt in tweevoud en teruggestuurd wordt naar het adres
Jan Lembrechts
Albert Westerlinckstraat 15
2440 Geel
0477895054

Bij het verhuur van één of meerdere lokalen is ALTIJD het gebruik van de keuken inbegrepen. (er kunnen dus verschillende gebruikers op hetzelfde moment de keuken gebruiken).
De koppen en schoteltjes en bestek en alles wat gebruikt is geweest moet afgewassen worden en teruggezet.
Handdoeken liggen…
Koken kan minimaal in de keuken ( soep opwarmen, cac ao maken, pannenkoeken bakken,..)
Indien er meer en intensiever moet gekookt worden dan kan lokaal 2 gebruikt worden. Vraag dan eventjes uitleg aan de verhuurder.
Buiten kan er gebruik gemaakt worden van de grasvlakte vooraan he gebouw en het afgebakende gebied rond het gebouw.
Het gebruik van gas, water en elektriciteit is inbegrepen in de huurprijs. Bij excessief gebruik kan een heffing gevraagd worden.
Het is verboden om te roken in een van de lokalen
De gebruiker zorgt er zelf voor dat hij in orde is met de regelingen op auteursrechten en SABAM voor de door hem georganiseerde activiteit
Na gebruik dient het gebruikte lokaal steeds in propere en ordelijke toestand achtergelaten te worden. Wij vragen dan ook om het gebruikte lokaal borstelschoon achter te laten.
Poetsgerief bevindt zich in de energieruimte in achter de keuken
Controleer dat na de activiteit de lichten gedoofd zijn en buitendeur op slot is. Na de activiteit dienen de sleutels zo snel mogelijk aan de verantwoordelijke bezorgd worden (in afspraak). Sleutels mogen niet verder gegeven worden zonder toestemming van de verantwoordelijke.
De sleutel van Ontmoetingscentrum kan afgehaald worden tijdens openingsuren parochiesecretariaat.
Door ondertekening van het contract is hij hiermee akkoord.

Rekeningnummer: BE86 7370 6759 0350
Rekeninghouder: Vzw Mozaïekske St. Dimpna Geel

Materieel beheer
Ontmoetingscentrum Geel
Logen 104
2440 Geel

Jan Lembrechts
Albert Westerlinckstraat 15
2440 Geel
0477895054